Monday, November 17, 2014

մի կում

կիսահում մթում
բորբ մարող արև,
լույսդ եմ խմում
ու մի կում սիրում

կիսաձայն քամուց
տատանվող տերև,
ցողդ եմ խմում
ու մի կում սիրում

կիսափակ դռնից
ներս մտնող հովիկ,
շունչդ եմ խմում
ու մի կում սիրում

կիսաթաց աչքից
ցած սահող արցունք
ցոլքդ եմ խմում
ու մի կում սիրում

կիսակարճ վզնոցից
կախված լուսնաքար
փոշիդ եմ խմում
ու մի կում սիրում

կիսահույս դեմքիդ
սառած ժպիտից,
կիսատ հայացքիդ
խունացած գույնից
կիսամարդվում եմ
ու մի կում սիրում...


Wednesday, November 12, 2014

դու` ինձ[ան]ում

ցուրտը` քեզանում
ականջներս` ցրտում
երգն` ականջներումս
մութը` երգում
փողոցը` մթում
ավտոբուսը` փողոցում
ես` ավտոբուսում
դու` ինձանում

ցուրտը` քեզանում
դու` ինձանում

հեռուն` քեզանում
տունս` հեռվում
ճամփեն` դեպի տուն
ակները` ճամփին
ավտոբուսն` ակներին
ես` ավտոբուսում
դու` ինձանում

հեռուն` քեզանում
դու` ինձանում

կանաչը` քեզանում
աչքերս` կանաչում
փակը` աչքերումս
դատարկությունը` փակում
ավտոբուսը` դատարկությունում
ես` ավտոբուսում
դու` ինձանում

կանաչը` քեզանում
դու` ինձանում

ապակին` քեզանում
արմունկս` ապակուն
մյուս ձեռքս` արմունկիս
քո ձեռքը` մյուս ձեռքիս
շուրթերդ` ձեռքումդ
այտս` շուրթերիդ
կարմիրը` այտիդ
ավտոբուսը` կարմիր
ես` ավտոբուսում
դու` ինձանում

ապակին` քեզանում
դու` ինձանում

թափանցիկը` քեզանում
աչքերս` թափանցիկում
փակը` աչքերումս
կանգառը` փակուղում
ավտոբուսը` կանգառում
դատարկությունն` ավտոբուսում
փողոցը` դատարկությունում
մշուշը` փողոցում
ես` մշուշումդ
դու` ինձանում

թափանցիկը` քեզանում,
դու` ինձանում 


Monday, November 10, 2014

կիսա(տ)ձայն

լսվեց մեղեդի
գրվեցին տողեր
հնչյունի միջից
միջուկի լողեր
առաջին ծակոց
խորը արձագանք
ռիթմից դուրս պրծած
անձրևոտ մի հանգ

ցրտաշունչ ամառ
մուգ կանաչ գոհար
սուր ձայնով քնար
շուրթիդ ճաքերին
եղյամի կաթից
արտաշունչ չգար

սառույցված ստեղններ
բյուրեղյա լարեր
մատներիդ ծայրին`
կարոտի փոշուց
գունաթափ եղած
մատանի կա դեռ